dla których dany zakup nie ma charakteru zawodowego